Select Page

Merita Balints Blog

Jeg har mangeårig erfaring som myndighed fra det specialiserede voksenområde, herunder unge og voksne med særlige behov samt udsatte voksne. Jeg har beskæftiget mig med STU i kommunalt regi samt som specialvejleder. Jeg har også arbejdet med varetagelse af værgemål hos et advokatfirma. 

Min funktion på ES2011 er at afhjælpe overgangen fra STU til Jobcenter/kommune. Jeg varetager kontakten til kommunerne omkring 3.års elevers udslusning og udarbejdelser af funktionsbeskrivelser, arbejdsevnevurderinger og anden dokumentation, og deltager i udslusningsmøder. 

Samtidig er jeg støtte for de unge på 3. år i overgangen mellem STU og tilværelsen efter, og underviser i “kommunekontakt” om regler og muligheder i forhold til eks. forsørgelse, bolig, støtteforanstaltninger mv.  De unge har mulighed for at få en samtale med mig.

I denne blog vil jeg komme med relevante lovgivningsmæssige opdateringer samt emner, der vedrør STU området og de unge med særlige behov.

 

Bedste hilsner

Merita Balint