Select Page

“Erhvervsskolen har en spændende og dynamisk STU, som hele tiden udvikler sig i takt med de unges ønsker og behov… Der er blik for et godt og trygt ungemiljø, en stor vifte af fag og praktikmuligheder, samt en tilgang til studerende, som rækker ud over endt STU”

Læs hele rapporten her…