Select Page
Ny kontanthjælpsaftale 

Ny kontanthjælpsaftale 

Regeringen har sammen med SF, De konservative og Radikale, indgået et forlig om et nyt kontanthjælpssystem. Den landede natten til fredag den 13. oktober 2023.
Formålet er ifølge partierne at få flere i arbejde og der vil økonomisk være stor gevinst ved at komme i arbejde, også hvis man kan arbejde få timer. 
 
225 timers-reglen bliver afskaffet for at forenkle systemet. Der indføres 3 satser: mindstesats, grundsats og en forhøjet sats. Det bliver ikke muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang. Der kommer et boligstøtteloft, der understøtter et væsentligt økonomisk incitament til at tage et arbejde. 
 
Det nye kontanthjælpssystem kommer desværre til at ramme vores unge, som går i STU:
  1. For alle unge under 25 år betyder det, at de vil få 4.000 kr. mindre i uddannelseshjælp om måneden. 
  2. Unge under 30 år med psykiske lidelser som skizofreni og borderline – da det særlige diagnosetillæg bliver fjernet. 
Aftalen træder i kraft i juli 2025, og i de første 2 år med ordningen vil der være en midlertidig overgangstillæg på 2.000 kr. for unge under 30 år på grundsatsen og den i dag forhøjede sats pga. bestemte psykiske lidelser, der falder mere end 2.000 kr. i ydelse. 
Regneeksempel: en ung på 19 år med skizofreni, der bor ude og ikke har børn, kan i dag få 11.944 kr. brutto om måneden. Fremadrettet vil den unge kunne få 7.955 kr. Dermed en forskel på 4.000 kr. 
 
Ifølge aftalepartierne er diagnosetillægget en hindring for at komme i uddannelse eller arbejde. Det er virkelig svært at forstå argumentet. Hvordan skulle færre midler at klare sig for, kunne gøre, at de unge med psykiske lidelser kommer hurtigere i uddannelse eller arbejde?? Det er de unges psykiske symptomer eks. at de hører stemmer eller har vrangforestillinger, der er med til at gøre, at de har svært ved at passe en uddannelse eller et arbejde. 
 
Det er bestemt ikke incitament eller motivation, der mangler hos denne målgruppe. Tværtimod vil rigtig mange af de unge rigtig gerne i uddannelse eller arbejde – men har rigtig svært ved det grundet deres udfordringer og begrænsninger. Hvis de ovenikøbet skal slås med at få økonomien til at hænge sammen, så kan jeg se endnu flere, der får sværere ved at komme i den ønskede retning. 
 
Min bekymring bliver, at de unge risikerer at blive yderligere pressede og mere isolerede (end de er i forvejen) og at det kan føre til flere indlæggelser – og de derved kommer endnu længere væk fra uddannelse og arbejde. Endnu engang går det ud over de svageste i vores samfund. Hvornår lærer regeringen, at det ikke nytter at piske dem, der allerede ligger nede?? Men det nytter at kunne få en god behandling i psykiatrien og en målrettet indsats fra kommunerne. 
 
Grundsatsen bliver på 6.995 kr. Unge mellem 18-24 år, ikke forsørgere, kan få et tillæg på 1.000 kr. ekstra. 18-24 årige, der er forsørgere, og 25-29 år uanset forsørgerstatus, kan få kr. 2.500 i tillæg. 
 
Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger, at regeringen vil geninvestere de penge, de unge ellers fik over i ydelserne, til en indsats for dem i beskæftigelsesområdet. 
 
Det positive i aftalen bliver, at hele egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin bliver dækket. Sådan er det ikke i dag. I dag skal de unge betale en mindre del selv.
Ny kontanthjælpsaftale 

Nyt fra Merita

Merita Balints Blog

Jeg har mangeårig erfaring som myndighed fra det specialiserede voksenområde, herunder unge og voksne med særlige behov samt udsatte voksne. Jeg har beskæftiget mig med STU i kommunalt regi samt som specialvejleder. Jeg har også arbejdet med varetagelse af værgemål hos et advokatfirma. 

Min funktion på ES2011 er at afhjælpe overgangen fra STU til Jobcenter/kommune. Jeg varetager kontakten til kommunerne omkring 3.års elevers udslusning og udarbejdelser af funktionsbeskrivelser, arbejdsevnevurderinger og anden dokumentation, og deltager i udslusningsmøder. 

Samtidig er jeg støtte for de unge på 3. år i overgangen mellem STU og tilværelsen efter, og underviser i “kommunekontakt” om regler og muligheder i forhold til eks. forsørgelse, bolig, støtteforanstaltninger mv.  De unge har mulighed for at få en samtale med mig.

I denne blog vil jeg komme med relevante lovgivningsmæssige opdateringer samt emner, der vedrør STU området og de unge med særlige behov.

 

Bedste hilsner

Merita Balint